risicoanalyse Het opstellen van een Risico analyse met bijbehorend beheersplan conform BRL 6010.potloodHet verzorgen van de benodigde tekeningen of revisie hiervan voor uw locatie.waterleiding Begeleiding en advisering bij implementatie van alternatieve technieken.drinkkraan Monstername en de begeleiding bij een aangetroffen besmetting, inclusief de eventuele desinfectie van uw installatieinstallatie Begeleiding en advies bij de uitvoer van corrigerende maatregelen, installatie wijzigingen en nieuw te installeren drinkwaterinstallaties.


digitaal Advisering en uitvoer van de beheersmaatregelen conform beheersplan en waterwerkblad 1.4 G.