Wat is legionella?

De legionellabacterie is een bacterie die – bij inademing van aërosolen – besmetting met de levensbedreigende veteranenziekte kan veroorzaken. De naam is gegeven na de epidemie in Philadelphia (VS) in 1976. De bacterie groeit in stilstaand water en bij temperaturen tussen de 25 en 55 C. De vermeerdering kan plaatsvinden in de zogenaamde binneninstallatie en daarom schuilt het gevaar dus in de veilige en comfortabele omgeving.

Wettelijke verplichting voor het hebben van een risico-inventarisatie en een beheersplan geldt voor de zogenaamde collectieve leidingwater installaties die worden aangeduid als Prioritaire Inrichting:

– Ziekenhuizen
– Asielzoekerscentra
– Gebouwen met een celfunctie
– Verblijfaccomodaties
– Badinrichtingen
– Kampeerterreinen
– Jachthavens
– Bed en Breakfast (meer dan 5 bedden)

legionella 3dsVoor de niet-prioritaire inrichtingen geldt een algemene zorgplicht voor de levering van deugdelijk water. Deze zorgplicht houdt in dat de beheerder van de installatie moet kunnen aantonen dat de gebruiker geen gevaar voor zijn gezondheid loopt. Voorbeelden van niet prioritaire collectieve leidingwater installaties zijn onder te verdelen in 5 groepen:

– Horeca (restaurants, cafe’s, uitgaansgelegenheden, kantines, zalencentra)
– Werkomgeving (kantoren, onderwijsinstellingen, winkelcentra, overige publiekstoegankelijke gebouwen)
– Recreatie (attractieparken, dierenparken, speeltuinen, sporthallen, sportvelden)
– Woonomgeving (appartementen complexen en flats met collectieve voorzieningen)
– Zorg (kinderopvang)

 • Legionella Beheer

  Wij beschouwen ons als een totaal oplosser op het gebied van legionella beheer en preventie.
  lees meer
 • Aanvraag Monstername

  Wilt u meer weten over wat Legionella Pre-Care voor u kan betekenen en heeft u interesse in monstername?
  lees meer
 • Contact

  Hoofdvestiging Goorn
  Schoffel 31
  1648 GG De Goorn

  T 085-487 3900
  E info@legionellaprecare.com