controleBij de boiler reiniging word het toestel losgekoppeld van de drinkwaterinstallatie. Hierna word middels speciale apparatuur de boiler gevuld met Gastroline (reinigingsmiddel) dit middel word rond gepompt totdat de vervuiling loslaat en uit het systeem verwijderd is.

Na de reiniging word de boiler doorgespoeld met schoon drinkwater net zo lang totdat er geen reinigingsmiddel meer word aangetroffen. Als laatste word de boiler weer in bedrijf gesteld en vrijgegeven voor gebruik door opdrachtgever.

Van de uitgevoerde reiniging word een rapportage opgesteld welk word toegevoegd aan het logboek conform beheersplan.