reinigingIndien de leidingwaterinstallatie besmet is geraakt met de Legionella bacterie is het van belang om de bron van de besmetting te vinden.

Afhankelijk van de aard van de vervuiling kan men een keuze maken uit een thermisch reiniging (heet water), een chemische reiniging (chemicaliën) en indien het leidingsysteem geen vervuilingen (mangaan,ijzer,kalk) bevat kan men volstaan met een desinfectie (desinfectiemiddel).

Thermische desinfectie
Het leidingsysteem wordt losgekoppeld van het waternet en vanaf het begin wordt deze gevuld met heet water. Alle tappunten worden gedurende een bepaalde periode thermisch behandeld (temperatuur >60 ºC).
 
Chemische reiniging en desinfectie
Het leidingsysteem wordt losgekoppeld van het waternet. Via een breektank en een pomp en het vulpunt wordt deze langzaam opgevuld met een chemisch product. De keuze van het product is afhankelijk van de soort vervuiling en de materialen. Gedurende een bepaalde inwerkingstijd wordt het leidingsysteem schoongespoeld met leidingwater waarbij op ieder tappunt wordt gemeten of er nog reinigingsmiddel aanwezig is.