legionella-pre-care-beheersplanIn het legionella beheersplan worden periodieke preventieve maatregelen zoals temperatuurmetingen, monstername, spoelen van weinig gebruikte tappunten, onderhoud van boilers en keerklepcontrole voorgeschreven. De uitvoer van deze taken dient in een logboek te worden bijgehouden en inzichtelijk te zijn voor controle door het Waterleidingbedrijf of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig VROM). Door deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een Kiwa BRL 6010 gecertificeerd bedrijf, bent u ervan verzekerd aan de wet te voldoen op dit gebied. Legionella Pre-Care kan dit voor u verzorgen.